Obrázky z kurzu

Meridiánové masáže APM, kurz A, listopad 2010
lektor MUDr.Zdeněk Šos s asistencí manželky

Již podruhé přijeli všichni přihlášení. Atmosféra byla opět výborná a pracovní. Nazahálely ani koncovky - v sobotu jsme ozvučili Toulcův dvůr.  


teoretická část
APM listopad 2010
APM listopad 2010 - koncovkový koncert
APM listopad 2010

---------- kurz A2 - leden 2010 --------

APM listopad 2010

APM listopad 2010
kameny
Tento kamenný kruh není z Francie nebo Anglie, ale má ho na svědomí jedna z účastnic kurzu.
Je čerstvě postavený nedaleko Říčan.připravil Miroslav Ešner